Privacy

Privacy statement

Dit zijn de privacyvoorwaarden voor gebruikers van de internetdiensten behorende aan Mitsanto NV.

Eigendom

Deze website is eigendom van onderneming Mitsanto NV met zetel te Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel en ondernemingsnummer BE 0451 053 463. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de websites van Mitsanto NV, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Mitsanto NV of rechthoudende derden.

Bij betwistingen hiervan kan u onderaan de vestigingsgegevens vinden om schriftelijk een klacht in te dienen, die daarna met de hoogste prioriteit behandeld zal worden.

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om te allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Privacy

Conform de privacywetgeving (Wet Verwerking Persoonsgegevens van 08/12/1992) verbindt Mitsanto NV zich ertoe om geen persoonsgebonden informatie op te slaan en te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe het gebruik van cookies te verhinder, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gegevens die door de bezoeker zelf worden ingegeven, worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Mitsanto NV kan zonder berichtgeving ingegeven gegevens gebruiken en verwerken.

Links naar andere websites

Mitsanto NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de websites van Mitsanto NV. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van die van Mitsanto NV. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Verzoek richten aan Mitsanto NV

Conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag doen om deze gegevens te verwijderen of aan te passen. Dat kan op volgend vestigingsadres: Mitsanto NV, Kleinhoefstraat 6, 2440 Geel. We verbinden er ons toe om binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website